Velkommen

Vi vil med vores arbejde være med til at skabe mening og forstå sammenhænge i menneskers liv. Vi fokuserer på helheden. Hverken privatliv eller arbejdsliv kan stå alene.

Jørn har ladet sig pensionerer og arbejder nu som fuldtidsforfatter. Se undermenu Jørn Laursen/forfatter.

Lisette er pensioneret og har tidligere arbejdet med supervision og coaching af konsulenter og ledere.