Følelser og erotik i parforholdet

“Følelser og erotik i parforholdet. Couple Life Balance” – af Jørn Laursen
se mere på Frydenlund

Følelser og erotik i parforholdet er for både mænd og kvinder. Den er for   par, der gerne vil udvikle sig sammen. Den bygger på de erfaringer og   forventninger, parret har til hinanden.
Forskellen mellem den maskuline   og feminine forholden sig til følelser og erotik er central for, at et   parforhold kan lykkes. Derfor er det vigtig at forstå hinandens forskellige   reaktioner og finde ud af, hvordan man kan få en synergieffekt ud af de to køns   dynamikker.
Bogens mål er at hjælpe parret til at afstemme deres   forventninger til forholdet. Der er oplæg til mange samtaler om følelser og   forventninger til et godt sexliv. Den kan læses som en uddybning eller   fortsættelse af forfatterens forrige bog Jeg elsker dig – med det hele! Couple   Life Balance, der ligesom denne har en eksistentialistisk tilgang til »det hele   parforhold«.

Bogen har hentet inspiration fra forfatterens mange   parkonsultationer og fra centrale temaer i ethvert parforhold: følelser og   seksualitet.
Der gives mange bud på, hvordan parret kan blive bevidst om,   hvordan man vælger og skaber et følelsesliv, som på samme tid er både unikt og   med mange lighedspunkter til alle andres.
Der inviteres også til, at man som par   kan udarbejde eller bearbejde sine egne “etikregler”. Følelser og erotik   i parforholdet kan støtte og inspirere sundhedsfaglige professionelle, f.eks.   læger, sygeplejersker og socialrådgivere, som i deres daglige arbejde har   kontakt med par – samt selvfølgelig parrene selv.