Uddannelse og erfaring

Jeg har siden 1997 været Partner og konsulent i Jespersen & Laursen, Erhvervs- og organisationspsykologer

1994-1997: Arbejdsmiljøkonsulent i BST Storkøbenhavn a/s.
1991-1994: Arbejdsmiljøkonsulent i KTAS BST, personaleafdelingen
1983–1991: Arbejdsmiljøkonsulent i apoteker Branchens BST, Ekstern lektor i Organisationspsykologi v/Københavns Universitet, projektansat på D.P.I. samt Arbejdsmiljøinstituttet (nu NFA)

Jeg sørger for løbende at være fagligt opdateret, og har deltaget i en lang række kurser i psykisk arbejdsmiljø, organisationsudvikling samt ledelsesudvikling.

2002: Godkendt som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi
1994: Autoriseret af Socialministeriet
1983: cand. psyk. Fra Københavns Universitet

Jeg har haft et mangeårigt samarbejde med flere Branche Arbejdsmiljøråd. Udarbejdet en del ”værktøjskasser” om psykisk arbejdsmiljø for BAR Service- og tjenesteydelser.

For BAR SOSU har jeg gennemført et projekt om ledertrivsel, der er formidlet i flere værktøjskasser